แชท แชทสด แชทหาแฟน แชทรูม แชทคุยสด แชทหาเพื่อน ห้องแชท

  • Guest3661 ตบตี
   เมื่อวาน  18:39 น.
  • Guest3661 ทอ
   เมื่อวาน  18:39 น.
  • Guest3661 คยทำนุ้นขมยทำมัย
   เมื่อวาน  18:39 น.
  • Guest3118 ไรช์ที่สาม (เยอรมัน: Drittes Reich) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ไรช์เยอรมัน (เยอรมัน: Deutsches Reich) คือชื่อเรียกประเทศเยอรมนีระหว่างปี 1933 ถึง 1945 ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์และพรรคนาซี ประเทศเยอรมนีกลายเป็นรัฐฟาสซิสต์ซึ่งควบคุมแทบทุกแง่มุมของชีวิต หมายความถึงอาณาจักรที่สามซึ่งแสดงให้เห็นภาพของนาซีที่มีต่อนาซีเยอรมนีว่าเป็นผู้สืบทอดของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (800-1806) และจักรวรรดิเยอรมันในปี 1871-1918
   เมื่อวาน  20:08 น.
  • Guest3118 การศึกษาในไรซ์ที่ 3
   เมื่อวาน  20:10 น.
  • Guest3118 https://youtu.be/6s_iYt3pYbo
   เมื่อวาน  20:11 น.
  • Guest7138 เมื่อฮิตเลอร์จะซื้อแอร์ | Downfall Parody
   เมื่อวาน  20:16 น.
  • Guest7138 https://youtu.be/NA4ipha_4uk
   เมื่อวาน  20:16 น.
  • Guest2857 วังเวง
   เมื่อวาน  20:36 น.
  • Guest4147 ,
   เมื่อวาน  20:41 น.
  • Guest7044 pronpirayutsssssss@gmail.com
   เมื่อวาน  20:42 น.
  • Guest8487 กลางคืนแชทปิด ไม่ต้องเข้ามา
   เมื่อวาน  21:46 น.
  • Guest8487 แชทจะเปิดอีกที 5.00 น หลังเคอร์ฟิว
   เมื่อวาน  22:01 น.
  • Guest7771 ดีมากเยี่ยมมากเก่งมาก
   เมื่อวาน  23:47 น.
  • Guest4347 ลุงเริง City Pop@
   เมื่อวาน  23:49 น.
  • Guest4347 https://youtu.be/Rrwq3oWQdIE
   เมื่อวาน  23:49 น.
  • Guest8213 เงี่ยนโว้ย เงี่ยน เงี่ยนจริ๊งๆ หี้เอ้ยอีอมกวยตุ่ย หี้เปล่าขลุ่ยเอากวยเป่าแตร หี้บอกว่ามันดีแท้ หี้เป่าแตรอี อมกวยตุ่ย โอ้ละแม่หี้ชอกกะลีเมื่อก่อนนี้ทีละบาท เดี๋ยวนี้มันแพงร้ายกาจ หลายบาทก็ได้ทีเดียว โอ้ละแม่หี้ มีเขี้ยวยัดทีเดียวกัดกวยแทบขาด เงี่ยนโว้ยเงี่ยนๆจริงๆ
   เมื่อวาน  23:51 น.
  • Guest8213 เงี่ยนโว้ย เงี่ยน เงี่ยนจริ๊งๆ หี้เอ้ยอีอมกวยตุ่ย หี้เปล่าขลุ่ยเอากวยเป่าแตร หี้บอกว่ามันดีแท้ หี้เป่าแตรอี อมกวยตุ่ย โอ้ละแม่หี้ชอกกะลีเมื่อก่อนนี้ทีละบาท เดี๋ยวนี้มันแพงร้ายกาจ หลายบาทก็ได้ทีเดียว โอ้ละแม่หี้ มีเขี้ยวยัดทีเดียวกัดกวยแทบขาด เงี่ยนโว้ยเงี่ยนๆจริงๆ
   เมื่อวาน  23:51 น.
  • Guest4733 นมแยน
   วันนี้  09:21 น.
  • Guest4733 แ้ย
   วันนี้  09:22 น.
  • Guest3041 อุิบล้อันทันืแทียนทอง
   วันนี้  11:36 น.
  • Guest3041 น้องนุ้มินข้มทียบ้น
   วันนี้  11:36 น.
  • Guest3041 บ้นคนชื้ออมบิ
   วันนี้  11:36 น.
  • Guest3041 อแมอแมถียง
   วันนี้  11:36 น.
  • Guest3041 ับข้ยบื้อ
   วันนี้  11:36 น.
  • Guest3041 ตินี้ร้นค้ปุนิมริน
   วันนี้  11:37 น.
  • Guest7892 ร็อคเอนโลนนนน ปรัชญาคำคม #ท่านสมาชิก#ปรัชญาคำคม
   วันนี้  11:41 น.
  • Guest7892 https://youtu.be/jaY3vNJqi-8
   วันนี้  11:42 น.
  • Guest9523 The Final countdown spongebob
   วันนี้  12:12 น.
  • Guest9523 https://youtu.be/bV582wEUIWw
   วันนี้  12:12 น.