สถานะของ Naisailom - id 37901

รู้สึกมีชีวิตชีวา 19 ธ.ค. 59
ว่างๆไม่มีรัยทำ