สถานะของ Takky - id 38567

รู้สึกช็อค! 03 ม.ค. 60
เล่นครั้งแรกก้องงแระ.