สถานะของ JAJAY - id 39060

รู้สึกจะเป็นลม 13 ม.ค. 60
แอดมาหน่อยนะ