สถานะของ Aum - id 39601

รู้สึกช็อค! 26 ม.ค. 60
เหงาๆ