สถานะของ Nunim2536 - id 39894

รู้สึกบ่น 03 ก.พ. 60
อ่อนแอก็แพ้ไป