สถานะของ Kikie - id 40308

รู้สึกซาบซึ้ง 12 ก.พ. 60
อากาศหนาว