สถานะของ lookkwan1991 - id 64040

รู้สึกบ่น 28 ม.ค. 61
🌱🌳🍃💧💧💧💧💧🌹🌹🌹🌹🌹เคยเรียนตอนปีหนึ่งทำรายงานเรื่องวิวัฒนาการของมนุษย์และเพราะทำรายงานเนี่ยแหละพอทำเสร็จไปเล่นน้ำและเกือบตาย....เคยไปมิวเซียมสยามดูวิ่งต่างๆๆตอนปี1ไปวัดพระแก้วและวัดอื่นๆๆ....มนุษย์มาจากไหนนี่ก็ไม่สามารถรู้ชัดเจนได้หรอก........รู้เพียงว่าเป็นมนุษย์ได้ทำอะไรดีๆๆได้ทำสิ่งที่ดีๆๆก็ถือว่าเป็นมนุษย์ยังสมบูรณ์แล้ว...พยายามศึกษทุกๆๆศาสนาแต่ศาสนาที่คิดว่ามีเหตุและผลมากที่สุดคือศาสนาพุทธ