สถานะของ Gad - id 79781

รู้สึกหนาวมาก 07 ธ.ค. 61
วันนี้ยังไม่ได้นอนเลยแต่...^^