สถานะของ Nooker - id 79782

รู้สึกท้อแท้ 07 ธ.ค. 61
อยากเล่าเรื่องราวให้คนๆหนึ่งฟัง แล้วทำความเข้าเราใหม่ อยากให้รู้ตัวตนที่แท้จิง ไคน๊า จะมาเป็นที่ปรึกษาให้