สถานะของ To - id 103327

รู้สึกเพ้อ 16 ก.ย. 63
เราควรต้องออกมาจาก safe zone ได้แล้ว💛