ข้อตกลงและเงื่อนไข


1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก Siam4friend.com จะต้อง กรอกข้อมูล และอัพโหลดรูปภาพที่เป็นจริง (จะต้องเป็นรูปของเจ้าของ Profile นั้นเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เป็นรูปสัตว์ หรือ สิ่งของ) เพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้งาน และเป็นการป้องกันมิจฉาชีพ ถ้าหากทีมงาน Siam4friend.com ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลเป็นเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพของสมาชิกได้ทันที


2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ Siam4friend.com โพสรูปภาพลามกหรือยั่วยุ ภาษาหยาบคายหรือไม่สุภาพ รวมทั้งเรื่องที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน หรือข้อความและรูปภาพ ที่มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นเท็จ และไม่ล่วงละเมิดสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสิทธิส่วนบุคคลอื่นใด รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ หากตรวจพบเราจะทำการลบทิ้งทันที โดยไม่ต้องแจ้งเตือน


3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ Siam4friend.com ลงข้อความโฆษณาขายสินค้าใด ๆ


4. การใช้บริการของสมาชิกขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ในการติดต่อกับสมาชิกท่านอื่น Siam4friend.com ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสมาชิกหรือบุคคลภายนอก


5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพที่ผิดกฎโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า