สถานะของ Mint - id 109519

รู้สึกเพ้อ 21 ต.ค. 64
แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้น มีฝนตกไหม..