สถานะของ Pann - id 122608

รู้สึกเพ้อ 18 ก.ย. 66
บางทีเราอาจจะแค่อยากพิงไหล่ใครสักคนที่เป็นความสบายใจ แล้วรู้สึกอบอุ่นก็เท่านั้น