สถานะของ Diw - id 127149

รู้สึกดี 11 มิ.ย. 67
รถเมล์ยังมีล้อ ถ้าเธอท้อยังมีเรา