สถานะของ ball - id 37504

รู้สึกจะเป็นลม 12 ธ.ค. 59
"โสด สาวๆ แอดมา นะ ไม่ส่งเกม"