สถานะของ GUN - id 37604

รู้สึกท้อแท้ 13 ธ.ค. 59
เหงาสุดๆ เลยนะ