สถานะของ Jakkit - id 37621

รู้สึกช็อค! 14 ธ.ค. 59
ถือกล้องใม่ถนัด