สถานะของ keej - id 37763

รู้สึกมีความสุข 17 ธ.ค. 59
โสดครับ:-) หน้าตาไม่ดี แต่อยากเป็นคนที่เข้าใจเธอ