สถานะของ jukkee - id 37810

รู้สึกท้อแท้ 18 ธ.ค. 59
แร้วมันจะผ่านไปด้วยดี .........