สถานะของ sandee29 - id 38013

รู้สึกน้ำลายไหล 21 ธ.ค. 59
ถึงหน้าจะดูพื้นๆ
แต่ถ้าได้หื่น
บนพื้นก้อได้นะ..Oops!