สถานะของ จอย - id 38032

รู้สึกมีชีวิตชีวา 22 ธ.ค. 59
อยากมีเพื่อนคุย 😏