สถานะของ Nutter - id 38044

รู้สึกยอมแพ้ 22 ธ.ค. 59
เหงามากวันนี้