สถานะของ Phan2844 - id 38104

รู้สึกยอมแพ้ 24 ธ.ค. 59
ตุยได้กับทุกคน..ทุกวัยครับ..