สถานะของ Jack - id 38115

รู้สึกเหงา 24 ธ.ค. 59
เหงามานาน โสดมานาน