สถานะของ Arm - id 38189

รู้สึกหนาวมาก 25 ธ.ค. 59
หนาวอะไรเบลอนี้ 0952202771