สถานะของ Annie5 - id 38228

รู้สึกท้อแท้ 26 ธ.ค. 59
ที่ยากที่สุดก็สงสัยจะเป็นความรักนี่แหละ
บางคนได้มาง่ายแต่ก็ยากที่จะรักษาไว้
บางคนตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสักที!!