สถานะของ Kaiii - id 38311

รู้สึกซาบซึ้ง 28 ธ.ค. 59
ขอใครซักคนที่รักจริง ที่ไม่ใช่หน้าตา