สถานะของ GINGGIIZ - id 38334

รู้สึกเหงา 29 ธ.ค. 59
โสด เหงาจัง อยากมีใครสักคน