สถานะของ Roon - id 38409

รู้สึกน้ำลายไหล 31 ธ.ค. 59
สวดมนต์ข้ามปี ฉลองปีใหม่ และ เค้าดาว์