สถานะของ Warayut - id 38419

รู้สึกท้อแท้ 01 ม.ค. 60
Happy new year แต่ผมยัง ไม่มี New คู่ เลย 55556