สถานะของ Yosita - id 38533

รู้สึกเศร้า 03 ม.ค. 60
เหงาใจ ไยๆ