สถานะของ Natthnida - id 38543

รู้สึกบ้า 03 ม.ค. 60
ไม่หล่อให้ใครหลงไหล แต่นิสัยก้น่ารักให้เทอหลงรัก