สถานะของ BirD - id 38600

รู้สึกไรสาระ 04 ม.ค. 60
ดีคับทักทายคุยกันได้นะคับ