สถานะของ Kwang - id 38688

รู้สึกดี 06 ม.ค. 60
ใครโสดแอดไปคุยกันได้นะ เป็นคนจน ขยันทำงานและเรียบร้อย นะ