สถานะของ chai17 - id 38900

รู้สึกหนาวมาก 10 ม.ค. 60
เกลี่ยดฝนตก