สถานะของ Soda - id 38901

รู้สึกช็อค! 10 ม.ค. 60
สายแล้วยังตกอีก มาคุยกันๆ