สถานะของ Primmii - id 38983

รู้สึกสงสัย 12 ม.ค. 60
บางทีการเดินคนเดียว มันก็เหงา ป่ะ