สถานะของ Primmii - id 38984

รู้สึกบ่น 12 ม.ค. 60
น่ารักสู้ คนอื่นไม่ได้หรอก แต่ นิสัยดีนะ 555