สถานะของ Pare - id 39096

รู้สึกท้อแท้ 14 ม.ค. 60
เกลียดการโกหก😭😭😭