สถานะของ Sopoy - id 39261

รู้สึกเบื่อ 18 ม.ค. 60
เหงาๆ