สถานะของ Heizenberg - id 39308

รู้สึกฝันกลางวัน 19 ม.ค. 60
ทั้งโสดทั้งเหงาอยากมีแฟนคับ