สถานะของ Ote1980 - id 39393

รู้สึกเหงือตก 21 ม.ค. 60
ขอให้พบความจริงใจทีเถอะ-สาธุ!!!