สถานะของ Nim - id 39512

รู้สึกท้อแท้ 24 ม.ค. 60
ไคบอกว่าคนมีลูกแล้วจะชอบผู้หญิงด้วยกันไม่ได้