สถานะของ jakjan1994 - id 39560

รู้สึกท้อแท้ 25 ม.ค. 60
เหงาจังยุคนเดียว