สถานะของ SoSoul - id 39587

รู้สึกซาบซึ้ง 26 ม.ค. 60
อยากถูกเลือกให้เป็นแฟนบ้างจัง