สถานะของ Beem - id 39652

รู้สึกเศร้า 28 ม.ค. 60
อยากมีแฟนสักคนที่ยุด้วยกันนานๆ