สถานะของ Bell - id 39749

รู้สึกเขิน 30 ม.ค. 60
โสดครับ