สถานะของ TT - id 39810

รู้สึกท้อแท้ 31 ม.ค. 60
อยากจะงอแงกับใครสักคน