สถานะของ BadBad - id 40230

รู้สึกซาบซึ้ง 10 ก.พ. 60
เหงาๆหาคนจริงใจคุยกัน